Webkwestie Energiecrisis

Werkwijze

Omdat je als twee wetenschappers samen gaat werken, zul je van te voren goede werkafspraken moeten maken. Spreek bijvoorbeeld goed af wie welke informatie gaat zoeken en welke informatie je opneemt in jullie verslag. De opdracht bestaat uit 3 delen.

Deel 1 

Jullie eerste opdracht is het in kaart brengen van het huidige energieverbruik in jullie school.

Hiervoor zul je gegevens van de school moeten hebben over het gas en elektriciteitsverbruik.

Verder zul je moeten bekijken waar allemaal gas, elektriciteit en water gebruikt wordt. Je gaat onderzoeken wat gas en olie te maken hebben met jullie school.

Maak van je bevindingen van dit eerste onderdeel een kort verslag van ongeveer 4 pagina's getypt in Word.

Afbeelding van: https://pixabay.com 

Deel 2

In het tweede onderdeel ga je op zoek naar bestaande alternatieve energiebronnen en bekijkt welke bronnen volgens jou op jullie school gebruikt kunnen worden.

Je maakt een keuze en geeft in een beschrijving van minimaal 2 energiebronnen aan, waarom je deze kiest en hoe je ze kunt gebruiken.

Je maakt een verslag van dit tweede onderdeel en dat komt neer op ongeveer 3 pagina's getypt in Word.


Deel 3

Tot slot bereid je je presentatie voor de klas voor. Hierbij maak je o.a. gebruik van grote vellen papier (flaps) waarop kernwoorden staan waarmee je uitlegt wat er aan de hand is, en waarom jullie school over gaat op het gebruik van andere energiebronnen. Je mag ook een digitale presentatie maken.

Om je presentatie nog levendiger te maken kun je de gekozen oplossingen misschien wel in het klein namaken (een zogenaamd model).